Termomodernizacja domu to proces modernizacji budynku w celu poprawy jego izolacji termicznej i zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia budynku.

Proces termomodernizacji może obejmować wiele różnych działań, w tym:

  1. Izolacja termiczna dachu, ścian zewnętrznych i stropów
  2. Wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele
  3. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  4. Modernizacja instalacji grzewczej, np. poprzez wymianę kotła na bardziej efektywny lub instalację pompy ciepła
  5. Montaż systemu solarnego lub innej instalacji pozwalającej na uzyskanie energii z odnawialnych źródeł.

Termomodernizacja domu może przynieść wiele korzyści, w tym zmniejszenie kosztów energii, poprawę komfortu cieplnego wewnątrz budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Z nami zrealizujesz kompleksową modernizację budynku zgodnie z założeniami programu czyste powietrze.