Green Elite

Serwis

Profesjonalnie zajmujemy sie serwisem zamontowanych przez nas pomp ciepła Pansonic, Samsung oraz Stiebiel Eltron.

Podstawowe czynności serwisowe

1. Sprawdzenie parametrów i wydajności: Podczas przeglądu technik sprawdzi parametry pracy pompy ciepła, w tym temperaturę, ciśnienie, przepływ, jak również parametry sprawności, jak COP (współczynnik wydajności energetycznej). Porówna je z danymi producenta, aby upewnić się, że pompa pracuje w optymalnych warunkach.

2. Czyszczenie filtra i wymiana płynu: Technik może oczyścić filtry powietrza i/lub wymienić płyn w obiegu ciepła, jeśli jest to konieczne. Czyste filtry poprawiają efektywność i wydajność pracy pompy.

3. Sprawdzenie szczelności układu: Upewnienie się, że układ nie posiada wycieków jest kluczowe dla prawidłowej pracy pompy. Technik sprawdzi rurociągi, połączenia i elementy uszczelniające.

4. Sprawdzenie stanu wentylatorów i wymiennika ciepła: Wentylatory wewnętrzne i zewnętrzne muszą działać prawidłowo, aby zapewnić odpowiednią wentylację i wymianę ciepła. Konieczna może być oczyszczanie zanieczyszczeń zewnętrznych na wymienniku ciepła.

5. Kontrola elementów elektrycznych: Technik sprawdzi stan i wydajność elementów elektrycznych, takich jak silnik pompy, sterownik, przewody, zabezpieczenia itp.

6. Testy sprawności: Przeprowadzenie testów sprawności pozwoli ocenić, czy pompa osiąga zakładane wyniki i czy spełnia normy bezpieczeństwa.

7. Aktualizacja oprogramowania: W przypadku niektórych pomp ciepła może być konieczna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w celu zapewnienia optymalnej wydajności i rozwiązywania ewentualnych problemów.

8. Wymiana zużytych elementów: Jeśli technik zauważy zużyte lub uszkodzone elementy, może zasugerować ich wymianę, aby uniknąć przyszłych awarii.

Warto pamiętać, że procedury serwisowe mogą różnić się w zależności od modelu i typu pompy ciepła, dlatego zawsze najlepiej jest kierować się zaleceniami producenta lub firmy, która dostarczyła i zainstalowała urządzenie. Przegląd i serwis regularnie wykonywane mogą zaoszczędzić na kosztach eksploatacji, a także zwiększyć trwałość i wydajność pompy ciepła. Często producenci wymagają także regularnych przeglądów do zachowania gwarancji.

    GREEN ELITE

    Certyfikaty